Samen is niet alleen

Vanaf april 2018 werken in we in De Bovenkruier aan het project Samen is niet alleen. We kunnen dit project realiseren door een subsidie van het Oranje Fonds.

De naam die wij aan het project gegeven hebben is “Kalver Buurtcontact”. Van april 2018 tot april 2019 was Mariette Klaren projectmedewerker. Het tweede projectjaar loopt van september 2019 tot september 2020. Projectmedewerker is Lonneke van Soest. Onder het kopje “Kalver Buurtcontact” kunt u meer over de inhoud van het project lezen.

De Bovenkruier heeft zich eerder al ingezet voor bewoners van het Kalf, om hen te activeren contacten te leggen en om zich in te zetten bij activiteiten voor elkaar of andere groepen (zie “Alle Jaren Tellen”). Dat gaat niet vanzelf, mensen vinden niet altijd de weg. Met het nieuwe project onderzoeken we de mogelijkheden om mensen wél te bereiken en hen de weg te wijzen. We werken hiervoor samen met andere organisaties die actief zijn in de wijk.

Volg onze website en Facebookpagina voor meer informatie over het project.