Vacature Voorzitter bestuur buurtcentrum De Bovenkruier

Algemene vaardigheden

Idealiter bezit een bestuurder van een buurthuis de volgende vaardigheden:

 1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
 2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
 3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
 4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
 5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
 6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
 7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
 8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
 9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Profiel van de voorzitter

De voorzitter is vaak het eerste aanspreekpunt van de organisatie. Binnen het bestuur is de voorzitter degene met de meest leidinggevende taak. Hij of zij geeft leiding aan het bestuur en het samenwerkingsproces met alle betrokkenen.

Een voorzitter heeft diverse taken zoals:

 • Het inhoudelijk voorbereiden van bestuursvergaderingen;
 • Het leiden van de vergaderingen;
 • Het zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur;
 • Het onderhouden van externe contacten en daarin vooral de effecten en voortgang van activiteiten verantwoorden;
 • De organisatie vertegenwoordigen;
 • Het zich rekenschap geven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van accommodatiebeheer en beleid;
 • Het zich door externe deskundigen laten adviseren, bijvoorbeeld over het gemeentelijk beleid;
 • Periodiek het functioneren van de organisatie, het bestuur en de bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken.

Functie-eisen:

 1. Leidinggevende capaciteiten;
 2. Consensusdenker die kan beslissen;
 3. Bestuurlijke ervaring;
 4. Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken;
 5. Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden:

 1. Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven;
 2. Goede contactuele eigenschappen;
 3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 4. Ervaring met onderhandelen;
 5. Ervaring met conflicthantering;
 6. Kunnen spreken in het openbaar.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar Buurtcentrum De Bovenkruier, t.a.v. Marieke Rijk, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.