Vacature Secretaris bestuur buurtcentrum De Bovenkruier

Algemene vaardigheden

Idealiter bezit een bestuurder van een buurthuis de volgende vaardigheden:

 1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
 2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
 3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
 4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
 5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
 6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
 7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
 8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
 9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Profiel van de secretaris

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Van belang is dat de secretaris beschikt over een goed informatiesysteem.

De belangrijkste taken van een secretaris zijn:

 • Het zijn van contactadres van het bestuur, zowel intern als extern;
 • Zorgen voor een tijdige beantwoording van ingekomen stukken;
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden;
 • Zorgen dat alle bestuursleden tijdig beschikken over relevante stukken;
 • Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken en houden van alle relevante informatie in een (digitaal) archief;
 • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda;
 • De verslaglegging van vergaderingen;
 • Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden;
 • Verrichten van alle overige correspondentie;
 • Het samen met de voorzitter opstellen van het beleidsplan en het jaarverslag;
 • Bewaken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Bijhouden van website en social media.

Vaardigheden:

Functie-eisen:

 1. Leidinggevende capaciteiten;
 2. Dienstverlenende instelling;
 3. Organisatievermogen;
 4. Bestuurlijke ervaring;
 5. Kennis van en affiniteit met de organisatie;
 6. Handig met de computer.

Vaardigheden:

 1. Vermogen om in teamverband te werken;
 2. Goede contactuele eigenschappen;
 3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 4. Kunnen spreken in het openbaar.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar Buurtcentrum De Bovenkruier, t.a.v. Marieke Rijk, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.