Vacature Penningmeester bestuur buurtcentrum De Bovenkruier

Algemene vaardigheden

Idealiter bezit een bestuurder van een buurthuis de volgende vaardigheden:

 1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
 2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
 3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
 4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
 5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
 6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
 7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
 8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
 9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Profiel van de penningmeester

De penningmeester moet het inhoudelijk beleid vertalen in geld. Zowel in een stichting als in een vereniging is een bestuur hiervoor als geheel verantwoordelijk. De penningmeester bereidt beslissingen op het terrein van financiën voor.

De belangrijkste taken van een penningmeester zijn:

 • Opstellen van een begroting;
 • Opstellen van een financieel jaarverslag;
 • Opstellen van een financiële planning voor meerdere jaren;
 • Fondswerving inclusief het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen;
 • Controleren en beoordelen van financiële gegevens;
 • Informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken;
 • Tekenen van betaalopdrachten;
 • Relevante verzekeringen sluiten.

Vaardigheden:

Over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht beschikken, ook al zal hij in veel gevallen de boekhouding aan anderen delegeren. In dat geval zal hij voldoende inzicht moeten hebben om het werk van anderen op kwaliteit te kunnen beoordelen.

Functie-eisen:

 1. Organisatievermogen;
 2. Inzicht in de vermogens- en kapitaalmarkt;
 3. Bestuurlijke ervaring;
 4. Dienstverlenende instelling;
 5. Kennis van en affiniteit met de organisatie;
 6. Handig met de computer.

Vaardigheden:

 1. Vermogen om in teamverband te werken;
 2. Goede contactuele eigenschappen;
 3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 4. Ervaring met onderhandelen.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar Buurtcentrum De Bovenkruier, t.a.v. Marieke Rijk, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.