Vacature Algemeen bestuurslid buurtcentrum De Bovenkruier

Algemene vaardigheden

Idealiter bezit een bestuurder van een buurthuis de volgende vaardigheden:

 1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien);
 2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven);
 3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘twee kanten van de medaille’ kunnen zien);
 4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen);
 5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu);
 6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren);
 7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire);
 8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke);
 9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).

Profiel van een bestuurslid

In een goede organisatie hebben alle bestuursleden, na een redelijke inwerktermijn, een eigen taak en verantwoording. Dit worden ook wel ‘portefeuilles’ genoemd. Denk aan PR, onderhoud van het gebouw en dergelijke. Naast de bestuurstaken onderhoudt ieder bestuurslid contacten met gebruikers en andere organisaties en instanties in de gemeente. Zij zorgen voor een breed draagvlak van de organisatie in de samenleving.

Functieomschrijving:

 • Uitvoeren van specifieke bestuurstaken (portefeuilles) zoals personeel, PR en publiciteit, beheer gebouwen en dergelijke;
 • Promotie en acquisitie;
 • Doen van voorstellen, bewaken en bijsturen van beleid;
 • Behartiging van taken van voorzitter, secretaris of penningmeester (incidenteel);
 • Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;
 • Voeren van periodiek overleg met werkgroepen en gebruikers.

Functie-eisen:

 1. Dienstverlenende instelling;
 2. Organisatievermogen;
 3. Bestuurlijke ervaring hebben of op willen bouwen;
 4. Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden:

 1. Vermogen om in teamverband te werken;
 2. Goede contactuele eigenschappen;
 3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar Buurtcentrum De Bovenkruier, t.a.v. Marieke Rijk, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.