Wie zijn wij

Buurtcentrum De Bovenkruier is een ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk Het Kalf. Hiervoor stellen wij het buurtcentrum op werkdagen en incidenteel in het weekend open voor activiteiten die door wijkbewoners zelf worden georganiseerd, activiteiten die we zelf initiëren en voor organisaties die gebruikt maken van onze ruimten. De openstelling wordt gerealiseerd door zo’n 35 enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door een betaalde beheerder (part-time).

Voorbeelden van activiteiten die door wijkbewoners zelf georganiseerd zijn: de biljartclub, de wandelclub en klaverjassen.

Activiteiten die we zelf initiëren en die door vrijwilligers worden gerund zijn het handwerkcafé, eetcafé, bingo, gym voor vrouwen en een lunch met soep en brood.

Met onze activiteiten proberen we bewoners te bereiken én, op den duur, ook te betrekken. We sluiten aan op de visie van de gemeente op ’t Kalf: bewoners activeren en betrekken en daarbij samenwerken met diverse relevante organisaties.

Een aantal van onze  ruimtes worden ingevuld door vaste huurders, zoals het Sociaal Wijkteam, Yepi Makandra en kinderopvang Boefjes. Daarnaast zijn er ook diverse ruimtes beschikbaar voor eenmalige of wekelijkse verhuur. Iedereen kan bij ons ruimte huren om activiteiten zoals vergaderingen, bewonersbijeenkomsten, cursussen, feestjes, kinderpartijtjes, en dergelijke te organiseren. Neem daarvoor gerust contact op met onze beheerder Tonnie Jonker via 075 – 6154553 of beheer@debovenkruier.nl.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Marieke Rijk  (voorzitter)

Adri Mors  (penningmeester)

Mariette Klaren (secretaris)

Harry Jonker (algemeen bestuurslid)

Ariette Jacobs (algemeen bestuurslid)

Sandra de Kort (algemeen bestuurslid)