Kalver Buurtcontact

Bent u een Kalver die weet wie er in zijn of haar straat woont en als het nodig is de helpende hand toesteektDoet u wel eens een boodschap voor de buurvrouw die ziek is, maakt u een praatje met de nieuwe bewoner of zet u de vuilnisbak aan de straat van de buurman die het zelf niet meer kan?

Sluit u dan aan bij het Kalver Buurtcontact!

Daar vindt u gelijkgestemde buurtbewoners, een luisterend or voor uw ervaringen, ideeën om de saamhorigheid in uw straat te vergroten én informatie wat u kunt doen als u de hulp aan de buren niet zelf kunt geven.

Wat is Kalver Buurtcontact?

Met het Kalver Buurtcontact willen we de ouderwetse burenhulp nieuw leven inblazen. In elke straat komt een contactpersoon: de straatconsulent. Dit is een vrijwilligersfunctie. Samen vormen de straatconsulenten het netwerk voor burenhulp in de wijk. De straatconsulent weet wie er in een straat wonen en wie er tijdelijk iets nodig heeft. De straatconsulent weet ook welke straatbewoners vrijwillig iets willen doen voor een ander en zorgt ervoor dat de burenhulp samen met deze vrijwilligers wordt geregeld. Er kunnen ook leuke activiteiten georganiseerd worden zoals Burendag, of zomaar een gezellige borrel of spelletjesmiddag.

Een vrijwilliger doet als dat nodig is iets voor een buurvrouw of buurman. Bijvoorbeeld af en toe een boodschap, een klusje, maakt een praatje of een wandeling. Wanneer er andere hulp nodig is of er geen vrijwilliger in de straat is die hulp kan bieden, weet de straatconsulent welke andere mogelijkheden er zijn, zoals het buurtcentrum, het Sociaal Wijkteam of Zaankanters voor Elkaar. Het is niet de bedoeling dat we taken van de professionele zorg overnemen.

De straatconsulenten komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Er kan over een thema worden gesproken, maar het is ook vooral gewoon gezellig.

We zijn nog op zoek naar straatconsulenten.

Lijkt het u leuk om mee te doen? Neem dan contact op met Mariette Klaren, via info@debovenkruier.nl of 075-6154553.