Coronaprotocol

Coronaprotocol van buurthuis De Bovenkruier te Zaandam

Op 1 juni 2020 mogen de buurthuizen in Zaanstad weer beperkt open. Voorwaarden zijn:

 • Maximaal 30 bezoekers per ruimte, exclusief medewerkers/vrijwilligers van ons buurthuis;
 • Toepassing van de 1,5 meter maatregel;
 • Werken op basis van afspraken met huurders en/òf triage bij vrije inloop (gezondheidscheck bij de ingang);
 • Passende hygiënemaatregelen.

De benedenverdieping van De Bovenkruier is opgedeeld in drie compartimenten:
1. Buurthuis (en huurders), ingang rode deur bij keuken en/of ingang achter rolluik.
2. SWT, Jepi Makandra en KXA Fashion, ingang hoofdingang.
3. Kinderdagverblijf Boefje, ingang speelplein.

De verbindingsdeur in de gang tussen invalidentoilet en boekenkast is gesloten. Wanneer bezoekers van het Wijkteam het buurtcentrum willen bezoeken, moeten zij zich melden bij de ingang aan de buitenzijde.

Gebruikers van compartiment 2 en 3 zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de RIVM maatregelen en stellen zelf een protocol op.

Onderstaand protocol is van toepassing op compartiment 1.

Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we het volgende protocol opgesteld:

Organisatie:

 1. Ons buurthuis is open op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers melden zich vooraf aan. Aanmelding kan ook bij de deur, met het risico dat het maximum aantal bezoekers al gehaald is en men niet toegelaten kan worden. Het totale aantal bezoekers is nooit meer dan 30 (per ruimte).
 2. De corona-verantwoordelijke, aangewezen door de hurende organisatie (bijvoorbeeld Humanitas), haalt de groepsleden op bij de ingang en checkt hun gezondheid.
 3. Bij binnenkomst wordt bij bezoekers van het buurtcentrum een gezondheidscheck gedaan door een medewerker van het buurthuis.
GezondheidscheckAlleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidklachten.
 1. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
 2. Hygiëneregels hangen bij de ingang van het buurthuis en worden binnen herhaald.
 3. Hygiëneregels voor bezoekers en gebruikers staan ook op de website/Facebook/flyer/mailing/etc.
 4. Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen desinfecteren met door het buurthuis beschikbaar gesteld materiaal. Bij de ingang(en) is altijd desinfecterende gel aanwezig of de mogelijkheid tot handenwassen en drogen met papieren handdoekjes.
 5. Iedereen heeft de mogelijkheid om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden door inrichting en routering (b.v. eenrichtingverkeer, looplijnen op de grond en vaste tafelopstellingen in de ruimtes).
 6. Ramen en deuren voor en na gebruik van een ruimte (zoveel als mogelijk) minimaal 15 minuten tegen elkaar openzetten (verhoging van de ventilatiehoeveelheid draagt in het algemeen bij tot het versneld afvoeren van lucht met virusdeeltjes).
 7. Laat, daar waar mogelijk, (binnen-)deuren zoveel mogelijk openstaan om handcontact te vermijden.
 8. Ons buurthuis is open voor de volgende activiteiten:
  1. Ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door het buurtcentrum als koffieochtend, lunch, LP-café, Handwerkcafé en Bingo.
  2. Activiteiten van huurders (Humanitas, Margriet Eshuijs).
 9. Ons buurthuis is niet open voor binnensportactiviteiten, waaronder pilates, yoga, darts, biljart en koersbal. Deze beweegactiviteiten mogen wel buiten worden georganiseerd op daartoe aangewezen plekken. Activiteiten waarbij materialen worden doorgegeven (o.a. kaartspelen, rummikub, sjoelen) zijn niet toegestaan. Ook blaasmuziek en koorzang zijn verboden, ook voor kinderen. Muziekles aan een groep kinderen is ook niet toegestaan. Individuele muziekles wèl als de RIVM-richtlijnen gevolgd worden. (regelingen van de overheid).
 10. De volgende ruimten zijn beschikbaar:
  1. 1 Kantoor (2 werkplekken)
  2. 2 Ruimte naast kantoor (1 werkplek)
  3. 13 Cursuszaal (10 personen)
  4. 14 Cursuszaal (6 personen)
  5. 16 Grote zaal (14 personen met tafels / 30 met alleen stoelen)
  6. 18 Cursuszaal (10 personen)
  7. Biljartruimte (2 personen per biljart)
  8. Ontmoetingsruimte (20 personen)
  9. Achter bar (1 persoon)
  10. Keuken (4 personen)
  11. Toiletruimte inclusief voorhal (1 persoon)

Bij de entree hangt een plattegrond met het maximumaantal personen dat in de ruimten mag.

 1. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar. Er wordt geen consumptie naar tafels gebracht, met uitzondering van de lunchcafés. Mensen halen hun consumptie af bij de bar of pakken deze zelf van de serveerwagen.
 2. Door wisselende begin en – eindtijden van activiteiten komen groepen elkaar niet tegen.
 3. Bij het maken van een reservering wordt ons coronaprotocol en een huurcontract toegestuurd. Het huurcontract heeft een corona-aanhangsel waarin de huurder verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de 1,5 meter regeling en de hygiëneregels en moet getekend worden teruggestuurd.
 4. Hurende organisaties wijzen uit de groepsleden een corona-verantwoordelijke aan.
 5. Onze medewerkers ontvangen de corona-verantwoordelijke aan de deur, waarna deze corona-verantwoordelijke de groep, volgens de regels, verder het gebouw in begeleidt. Zo ook begeleiden zij de groepen bij het verlaten van het pand.
 6. De organisatie die de ruimte huurt is binnen de gehuurde ruimte verantwoordelijk voor de toepassing van de hygiënemaatregelen.
 7. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van een bezoeker is ons buurthuis gerechtigd de betreffende persoon de toegang te weigeren.
 8. Ons buurthuis is open voor vrije inloop op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.
 9. Algemene ruimtes worden regelmatig extra goed schoongemaakt.
 10. Contactoppervlakken zoals deurklinken, schakelaars en tafels worden meerdere keren per dag en altijd na het gebruik van een ruimte schoon gemaakt.
 11. Medewerkers/vrijwilligers krijgen een uitgebreide schriftelijke instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd.
 12. Bestuur en medewerkers houden de naleving van de afspraken constant in de gaten en passen die zo nodig aan.

Bezoekers:

 1. Alleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.
 2. Groepen komen alleen op afspraak. De corona-verantwoordelijke van de groep doet de gezondheidscheck.
 3. Kom op de afgesproken tijd, zeker niet te vroeg, maar ook niet te laat.
 4. Na het schoonmaken van de handen gaat de groep direct met het corona-verantwoordelijk groepslid naar de betreffende ruimte. De locaties van de ruimtes staan duidelijk aangegeven, evenals eventuele (verplichte) looprichtingen.
 5. De deur van het buurthuis is op slot, iedereen moet aanbellen. Bezoekers worden bij de deur opgevangen voor een gezondheidscheck.
 6. Maak bij binnenkomst van ons buurthuis je handen schoon met de klaarstaande daarvoor bestemde middelen.
 7. De kapstokken zijn niet beschikbaar. Jassen worden over de stoel gehangen en tassen houd je bij je.
 8. Houd steeds 1,5 meter afstand en schud geen handen.
 9. Probeer onze toiletten te vermijden. Ga voorafgaand aan het bezoek aan ons buurthuis thuis naar het toilet.
 10. Per toiletblok mag maar 1 persoon gebruik maken van het toilet. Na gebruik de toiletbril zelf met een desinfecterend doekje of gel schoonmaken.

Als een bezoeker gebruik wil maken van het invalidentoilet dat meldt hij/zij zich bij de beheerder/barmedewerker.

 1. De huurder van een ruimte zorgt er zelf voor dat het benodigd lesmateriaal voorafgaand aan de cursus schoon klaarligt in de betreffende ruimte. En dat na afloop de gebruikte materialen eerst gereinigd worden en daarna weer teruggelegd. Heeft de huurder geen eigen kast doe dit dan in overleg met een van onze medewerkers. 
 2. Er zijn geen pauzes buiten de gehuurde ruimte toegestaan.

Bestelde consumpties worden door een medewerker van het buurthuis op een rijdende kar gebracht, waarna iemand van de groep de consumpties binnenrijdt.

 1. Indien relevant: betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). Wanneer je alleen contant kunt betalen doe dat dan gepast.
 2. Als kinderen jonger dan 6 jaar of bezoekers met een beperking ondersteuning nodig hebben, wordt 1 begeleider toegelaten. De begeleider telt mee voor het maximum van 30 bezoekers.  
 3. Binnen gehuurde ruimtes kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld als de huurder een contactberoep uitoefent. Dergelijke maatregelen mogen niet strijdig zijn met dit protocol en de door de overheid vastgestelde regels en voorwaarden.
 4. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen wordt men verzocht het pand te verlaten.
 5. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de maatregelen en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 6. Ons buurthuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol.

Medewerkers/vrijwilligers:

 1. De hygiëneregels voor bezoekers gelden ook voor de medewerkers.
 2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Schud geen handen.
 3. Verwijs bij het maken van een afspraak met een huurder naar dit coronaprotocol en de coronabijlage bij het huurcontract. 
 4. Medewerkers ontvangen de corona-verantwoordelijken en/of vrije inlopers aan de deur.  
 5. Waar nodig wordt voor medewerkers gezorgd voor beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld (plastic)schermen voor balie en bar en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 6. Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.
 7. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
 8. Was je handen regelmatig, volgens de instructie RIVM. In ieder geval telkens bij binnenkomst in ons buurthuis, voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken.
 9. Gebruik alleen papieren handdoekjes en eenmalig.
 10. Hoest en nies in de ellenboog en neem papieren zakdoekjes mee van huis.