Coronaprotocol

Coronaprotocol van buurthuis De Bovenkruier te Zaandam

De buurthuizen in Zaanstad mogen weer beperkt open. Voorwaarden zijn:

Coronaprotocol van buurthuis De Bovenkruier te Zaandam      

Versie 5 juni 2021

Dit coronaprotocol is gebaseerd op actuele nieuwsvoorziening van de Rijksoverheid. Vanaf 5 juni 2021 mogen de buurthuizen in Zaanstad open zijn voor gebruikers onder de volgende voorwaarden:

 1. Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4 personen (dit geldt niet voor personen tot 13 jaar);
 2. Maximaal 50 personen per ruimte (exclusief medewerkers/vrijwilligers van het buurthuis); met: reserveren (vooraf of aan de deur, dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden), gezondheidscheck, vaste zitplaatsen en registratie;
 3. 1 persoon mag voor maximaal 4 personen registreren.
 4. Het bij b. genoemde maximumaantal personen per ruimte geldt niet voor georganiseerde activiteiten voor personen tot en met 17 jaar.
 5. Zelfbediening en zitten aan de bar zijn niet toegestaan. 
 6. Er is een verplichte sluiting van het buurthuis tussen 22.00 en 06.00 uur;
 7. Personen vanaf 13 jaar zijn verplicht bij verplaatsingen binnen het buurthuis een mondkapje te dragen. Als de persoon zit mag het mondkapje af.
 8. Toepassing van de 1,5 meter maatregel;
 9. Passende hygiënemaatregelen;
 10. Liveoptredens en videoschermen voor sportwedstrijden zijn niet toegestaan.

De benedenverdieping van De Bovenkruier is opgedeeld in drie compartimenten:
1. Buurthuis (en huurders), ingang rode deur bij keuken en/of ingang achter rolluik.
2. SWT, Jepi Makandra en KXA Fashion, ingang hoofdingang.
3. Kinderdagverblijf Boefje, ingang speelplein.

De verbindingsdeur in de gang tussen invalidentoilet en boekenkast is gesloten. Wanneer bezoekers van het Wijkteam het buurtcentrum willen bezoeken, moeten zij zich melden bij de ingang aan de buitenzijde.
Gebruikers van compartiment 2 en 3 zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de RIVM-maatregelen en stellen zelf een protocol op.
Onderstaand protocol is van toepassing op compartiment 1.

Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we het volgende protocol opgesteld:

Organisatie:

 1. Ons buurthuis is open op afspraak voor groepen en voor vrije inloop voor individuen. Per ruimte is het maximum aantal personen bij toepassing van de 1,5 meterregel zichtbaar aangegeven. Dit kan nooit meer dan 50 zijn en vaste zitplaatsen in groepjes van maximaal 4 zijn verplicht.
 2. Bezoekers melden zich vooraf aan. Aanmelding kan ook bij de deur, met het risico dat het maximum aantal bezoekers al gehaald is en men niet toegelaten kan worden. Per ruimte is het maximum aantal personen weergegeven bij punt 13. Dit kan nooit meer dan 30 zijn en vaste zitplaatsen zijn verplicht.
 3. De corona-verantwoordelijke, aangewezen door de hurende organisatie, haalt de groepsleden op bij de ingang en checkt hun gezondheid en/of een medewerker van het buurthuis haalt individuele bezoekers op bij de deur, maakt een reservering en checkt hun gezondheid en brengt ze naar een zitplaats.
GezondheidscheckAlleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidklachten.
 1. Bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, registreren zich zodat de GGD in geval van een coronabesmetting een contactonderzoek kan doen. Hiervoor vermelden zij op een door ons geleverd formulier:
  • volledige naam;
  • datum, aankomsttijd en placering (of ruimte);
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • toestemming met de eventuele verwerking van de gegevens door de GGD.
   Wij bewaren  de registraties 14 dagen en vernietigen deze daarna.
 2. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
 3. Hygiëneregels hangen bij de ingang van het buurthuis en worden binnen herhaald.
 4. Hygiëneregels voor bezoekers en gebruikers staan ook op de website/Facebook/flyer/mailing/etc.
 5. Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen desinfecteren met door het buurthuis beschikbaar gesteld materiaal. Bij de ingang(en) is altijd desinfecterende gel aanwezig of de mogelijkheid tot handenwassen en drogen met papieren handdoekjes.
 6. Iedereen heeft de mogelijkheid om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden door inrichting en routering (b.v. eenrichtingverkeer, looplijnen op de grond en vaste tafelopstellingen in de ruimtes) en een vaste tafelopstellingen met een maximum van 4 personen per tafel.
 7. Verhoging van de ventilatiehoeveelheid draagt bij tot het versneld afvoeren van lucht met virusdeeltjes. Dit realiseren we door
  • Wij zetten ramen en deuren voor en na gebruik van een ruimte (zoveel als mogelijk) minimaal 15 minuten tegen elkaar open;
  • Wij gebruiken binnen geen ventilatoren en mobiele airco’s.
 8. Laat, daar waar mogelijk, (binnen-)deuren zoveel mogelijk openstaan om handcontact te vermijden.
 9. Sport: Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel en het geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten. Kleedkamers en douches zijn geopend. Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Activiteiten als yoga, gymnastiek, sjoelen, darten, koersbal, biljarten en kaarten vallen onder sport.
 10. Activiteiten die extra aandacht vragen zijn:      
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. 
  • Materialen die bij spelen worden doorgegeven (o.a. kaartspelen, rummikub, sjoelen, schaken en dammen) moeten voor het spelen gereinigd worden en ook spelers moeten voor gebruik hun handen reinigen;
  • Het spelen van bridge is toegestaan, maar alleen met een afstand van 1,5 meter tussen de spelers én de tafels.
  • Geen zanglessen met meerdere personen. Koorzang is alleen toegestaan voor kinderen t/m 12 jaar en professionele koren. Samenzang bij religieuze samenkomsten mag, maar het advies is om het niet te doen. In alle gevallen moeten de aanwijzingen van het RIVM gevolgd worden. (klik hier voor het RIVM- advies).
  • Feesten en partijen zijn geen kerntaak van buurt- en dorpshuizen en mogen daarom (nog) niet gehouden worden.
 11. De volgende ruimten zijn beschikbaar:
 • 1 Kantoor (2 werkplekken)
 • 2 Ruimte naast kantoor (1 werkplek)
 • 13 Cursuszaal (10 personen)
 • 14 Cursuszaal (6 personen)
 • 16 Grote zaal (14 personen met tafels / 30 met alleen stoelen)
 • 18 Cursuszaal (10 personen)
 • Biljartruimte (2 personen per biljart)
 • Ontmoetingsruimte (20 personen)
 • Achter bar (1 persoon)
 • Keuken (4 personen)
 • Toiletruimte inclusief voorhal (1 persoon)

Bij de entree hangt een plattegrond met het maximumaantal personen dat in de ruimten mag.

 1. Door wisselende begin en – eindtijden van activiteiten komen groepen elkaar niet tegen.
 2. Bij het maken van een reservering wordt ons coronaprotocol en een huurcontract toegestuurd. Het huurcontract heeft een corona-aanhangsel waarin de huurder verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de 1,5 meter regeling en de hygiëneregels en moet getekend worden teruggestuurd.
 3. Hurende organisaties wijzen uit de groepsleden een corona-verantwoordelijke aan. Deze is verantwoordelijk voor de gezondheidscheck en het toewijzen van zitplaatsen.
 4. Onze medewerkers ontvangen de corona-verantwoordelijke aan de deur, waarna deze corona-verantwoordelijke de groep, volgens de regels, verder het gebouw in begeleidt. Zo ook begeleiden zij de groepen bij het verlaten van het pand.
 5. De organisatie die de ruimte huurt is binnen de gehuurde ruimte verantwoordelijk voor de toepassing van de hygiënemaatregelen.
 6. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van een bezoeker is ons buurthuis gerechtigd de betreffende persoon de toegang te weigeren.
 7. Algemene ruimtes worden regelmatig extra goed schoongemaakt.
 8. Contactoppervlakken zoals deurklinken, schakelaars en tafels worden meerdere keren per dag en altijd na het gebruik van een ruimte schoon gemaakt.
 9. Medewerkers/vrijwilligers krijgen een uitgebreide schriftelijke instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd.
 10. Bestuur en medewerkers houden de naleving van de afspraken constant in de gaten en passen die zo nodig aan.

Bezoekers

 1. Alleen bezoekers die zelf geen klachten zeggen te hebben en waarbij ook huisgenoten vrij zijn van klachten worden toegelaten.
 2. Groepen komen alleen op afspraak.
 3. Kom op de afgesproken tijd, zeker niet te vroeg, maar ook niet te laat.
 4. Na het schoonmaken van de handen gaat de groep direct met het corona-verantwoordelijk groepslid naar de betreffende ruimte. De locaties van de ruimtes staan duidelijk aangegeven, evenals eventuele (verplichte) looprichtingen.
 5. De deur van het buurthuis kan op slot zijn, bel dan aan.
 6. Maak bij binnenkomst van ons buurthuis je handen schoon met de klaarstaande daarvoor bestemde middelen.
 7. De kapstokken zijn niet beschikbaar. Jassen worden over de stoel gehangen en tassen houd je bij je.
 8. Houd steeds 1,5 meter afstand en schud geen handen.
 9. Een vaste zitplaats is verplicht.
 10. Probeer onze toiletten te vermijden. Ga voorafgaand aan het bezoek aan ons buurthuis thuis naar het toilet.
 11. Per toiletblok mag maar 1 persoon gebruik maken van het toilet. Na gebruik de toiletbril zelf met een desinfecterend doekje of gel schoonmaken.

Als een bezoeker gebruik wil maken van het invalidentoilet dat meldt hij/zij zich bij de beheerder/barmedewerker.

 1. De huurder van een ruimte zorgt er zelf voor dat het benodigd lesmateriaal voorafgaand aan de cursus schoon klaarligt in de betreffende ruimte. En dat na afloop de gebruikte materialen eerst gereinigd worden en daarna weer teruggelegd. Heeft de huurder geen eigen kast doe dit dan in overleg met een van onze medewerkers. 
 2. Er zijn geen pauzes buiten de gehuurde ruimte toegestaan.

Consumpties kunnen centraal aan de bar worden besteld en meegenomen naar de ruimte.

 1. Indien relevant: betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). Wanneer je alleen contant kunt betalen doe dat dan gepast.
 2. Binnen gehuurde ruimtes kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld als de huurder een contactberoep uitoefent. Dergelijke maatregelen mogen niet strijdig zijn met dit protocol en de door de overheid vastgestelde regels en voorwaarden.
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen wordt men verzocht het pand te verlaten.
 4. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de maatregelen en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 5. Ons buurthuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol.

Medewerkers/vrijwilligers:

 1. De hygiëneregels voor bezoekers gelden ook voor de medewerkers.
 2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Schud geen handen.
 3. Verwijs bij het maken van een afspraak met een huurder naar dit coronaprotocol en de coronabijlage bij het huurcontract. 
 4. Medewerkers ontvangen de corona-verantwoordelijken en/of vrije inlopers aan de deur.  
 5. Waar nodig wordt voor medewerkers gezorgd voor beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld (plastic)schermen voor balie en bar en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 6. Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.
 7. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
 8. Was je handen regelmatig, volgens de instructie RIVM. In ieder geval telkens bij binnenkomst in ons buurthuis, voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken.
 9. Gebruik alleen papieren handdoekjes en eenmalig.
 10. Hoest en nies in de ellenboog en neem papieren zakdoekjes mee van huis.
 1. De huurder van een ruimte zorgt er zelf voor dat het benodigd lesmateriaal voorafgaand aan de cursus schoon klaarligt in de betreffende ruimte. En dat na afloop de gebruikte materialen eerst gereinigd worden en daarna weer teruggelegd. Heeft de huurder geen eigen kast doe dit dan in overleg met een van onze medewerkers. 
 2. Er zijn geen pauzes buiten de gehuurde ruimte toegestaan. Bestelde consumpties worden door een medewerker van het buurthuis op een rijdende kar gebracht, waarna iemand van de groep de consumpties binnenrijdt.
 1. Indien relevant: betaal met pin of contactloos (pin of mobiel). Wanneer je alleen contant kunt betalen doe dat dan gepast.
 2. Binnen gehuurde ruimtes kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld als de huurder een contactberoep uitoefent. Dergelijke maatregelen mogen niet strijdig zijn met dit protocol en de door de overheid vastgestelde regels en voorwaarden.
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen wordt men verzocht het pand te verlaten.
 4. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de maatregelen en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 5. Ons buurthuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol.

Medewerkers/vrijwilligers:

 1. De hygiëneregels voor bezoekers gelden ook voor de medewerkers.
 2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Schud geen handen.
 3. Verwijs bij het maken van een afspraak met een huurder naar dit coronaprotocol en de coronabijlage bij het huurcontract. 
 4. Medewerkers ontvangen de corona-verantwoordelijken en/of vrije inlopers aan de deur.  
 5. Waar nodig wordt voor medewerkers gezorgd voor beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld (plastic)schermen voor balie en bar en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 6. Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.
 7. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
 8. Was je handen regelmatig, volgens de instructie RIVM. In ieder geval telkens bij binnenkomst in ons buurthuis, voor het eten, na toiletbezoek en na het schoonmaken.
 9. Gebruik alleen papieren handdoekjes en eenmalig.
 10. Hoest en nies in de ellenboog en neem papieren zakdoekjes mee van huis.